ກອງປະຊຸ່ມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ໂຄງການຮ່ວມມື້ ປັກປັກຮັກສາສົ່ງເສີມປູກ ແລະ ເກັບກູ້ຜົນລະປູກ ຂອງຕົ້ນໝາກເກົາ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ກອງປະຊຸ່ມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ໂຄງການຮ່ວມມື້ ປັກປັກຮັກສາສົ່ງເສີມປູກ ແລະ ເກັບກູ້ຜົນລະປູກ ຂອງຕົ້ນໝາກເກົາ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ພາບເຄຶ່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດ ໝາກເກົາລາວ ຮ່ວມກັບຊາວໜຸ່ມເກັບກູ້ຊື້ແກ່ນໝາກເກົາປະຈຳປີ2023ທີ່ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພາບເຄຶ່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດ ໝາກເກົາລາວ ຮ່ວມກັບຊາວໜຸ່ມເກັບກູ້ຊື້ແກ່ນໝາກເກົາປະຈຳປີ2023ທີ່ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ກັບ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ກັບ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ຫລວງພະບາງເພື່ອສົ່ງເສີມ ໃຫ້ ບັນດາ ຄ້າຍຄຸ້ມຄັງ ທີ່ມີຜູ້ຕ້ອງຫາຫລາຍພັນຄົນ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຕ້ອງຫາ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຈາກການປູກຫມາກເກົາເປັນອາຊີບເສີ່ມ.

ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ ແກ່ນໝາກເກົາ ລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງສາມຜົນປະໂຫຍດ ຄື ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບ, ບໍລິສັດມີກຳໄລ ແລະ ລັດມີລາຍໄດ້.

ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ ແກ່ນໝາກເກົາ ລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງສາມຜົນປະໂຫຍດ ຄື ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບ, ບໍລິສັດມີກຳໄລ ແລະ ລັດມີລາຍໄດ້.